Munkahely – Kocsis SZKI

Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola, Kecskemét

  • Matematika-informatika szakos tanár (2006-2007)

Matematikát és informatikát tanítottam. Matematika szakiskolai tananyagot adaptációját végeztem el a Szakiskolai Fejlesztési Program keretein belül. Osztályfőnök voltam a 2007/2008-as tanévben (9.C). Részt vettem továbbképzéseken. Foglalkoztam tehetséggondozással, versenyeztetéssel. Iskolai matematika versenyfeladatokat állítottam össze. Négy pályázatot készítettem el önállóan.

  • Mérés-értékelés csoport tagja (MÉCS) (2006-2007)

Szövegértést mérő feladatsor egyik összeállítója (bemeneti mérés) voltam. Az Országos Kompetenciamérés intézményi egyik koordinátora, adatainak feldolgozója (ITEM) voltam. A városi matematika mérés intézményi egyik koordinátora, adatainak nyilvántartója voltam. A bemeneti mérés egyik koordinátora voltam a reintegrációs osztályban.

Az intézmény jelenleg a Kecskeméti Humán Középiskola tagintézménye és neve: Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola

Munkahely – A+Euro-Pay Gimnázium

A+Euro-Pay Gimnázium, Cegléd

  • Óraadó tanár (2006)

A Számítógép-kezelő (-használó) képzésben (OKJ 33464101) a 13. évfolyamon tanítottam három modult: Szövegszerkesztés, Adatbázis-kezelő alapismeretek, Prezentáció és grafika.

Az intézmény ceglédi telephelye 2007-ben megszűnt és jelenleg ugyanott található a Gubody Ferenc Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola.