Erasmus program – TEI of Crete

  • Fogadó intézmény: Technological Educational Institute of Crete (TEI), Department of Applied Informatics and Multimedia
  • Fogadó személy: George Papadourakis PhD, tanszékvezető
  • Helyszín: Iráklio (Heraklion), Kréta, Görögország
  • Erasmus oktatói mobilitás időtartama: 2008. szeptember 20-29.
  • Szakmai előadás az oktatóknak (1 óra): S. Kaczur – Practical application of dot transformations
  • Laborgyakorlat a hallgatóknak (6 óra): azonos témában

A Krétai Egyetem hallgatóinak kb. fele (2000 fő) kötődik az informatikai szakterülethez. Idén 700 elsőéves iratkozott be a TEI-re. Programozást több nyelven (Delphi, C++, C#, Java, PHP-MySQL), több féléven át is oktatnak, nem feltétlenül túlhangsúlyozva az objektumorientált szemléletet. Több oktatóval is beszélve egyértelművé vált, hogy a nyelvek gyakorlatban való alkalmazási lehetőségei sokkal jobban dominálnak, mint az itthoni oktatás keretein belül. A tematikákból látszik, hogy egymásra épülve több féléven át futó választható tantárgyak keretében is tanítanak programozási nyelveket. A programozás oktatásának nehézségei persze náluk is megjelennek, igyekeznek külső, ipari jellegű szoftverfejlesztő munkákkal, kutatómunkákkal motiválni a hallgatókat. A programozásból lemaradók számára külön felzárkóztató féléves kurzusokat indítanak. Idén 16 külföldi vendégoktatót fogadnak és közel 100 külföldi hallgató Erasmus hallgatói mobilitás keretében tölt az egyetemen egy-egy szemesztert, köztük van ebben a félévben 3 GDF-es hallgató is. A TEI oktatói rengeteget utaznak, sok-sok külföldi konferencián vesznek részt. Fogadó professzorom évente 8-10 alkalommal utazik külföldre, kb. 1,5-2 hónapot tölt évente külföldön. Elmondása szerint ez – a kollégáival összevetve – nem tekinthető kiugróan magas adatnak. A laborgyakorlaton a Cube is space Delphi projektet terveztük, implementáltuk, teszteltük – koordináta- és ponttranszformációkat, eseménykezelést, GUI építést, vezérlő felületet megvalósítva.

Erasmus program, TEI of Crete, 2008
Erasmus program, TEI of Crete, 2008