Pályázatok – it-tanfolyam.hu

Az it-tanfolyam.hu alapítójaként, oktatói csapatának szakmai vezetőjeként és oktatójaként az alábbi pályázatok elkészítésében és megvalósításában vettem részt.

 • 2021-2023: Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára
  RRF-1.2.1-2021
  Széchenyi Terv Plusz, NextGeneration EU

  • Szakértőként vettem részt 6 köznevelési intézmény pályázatának elkészítésében (képzéshez kapcsolódó tevékenységek, immateriális javakhoz kapcsolódó tevékenységek, digitáliskompetencia-fejlesztő pedagógus-továbbképzések szervezése, infokommunikációs akadálymentesítés),
  • Tanácsadóként közreműködtem 4 köznevelési intézmény pályázatának elkészítésében (eszközbeszerzés, szakmai szolgáltatás igénybevétele, informatikai fejlesztéshez kapcsolódó minőségbiztosítás).
 • 2016-2023: Programozd a jövőd!
  GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001
  KIFÜ, ITM, IVSZ

  • Felsőoktatási intézményben részt vettem a projekt pilot fázisában (2016-2017),
  • 6 vendégelőadást tartottam 4 felsőoktatási intézményben Java programozás, Mesterséges intelligencia, Funkcionális programozás, Tervezési minták címmel és témakörökben (2017-2022),
  • 14 pályaorientációs előadást tartottam 12 középiskolában az IT a jövőd! – A Tiéd a pálya! előadás sorozathoz kötődően országszerte (2018-2023),
  • tanfolyamaink hallgatói számára évente offline vagy online szervezett rendezvényeken sok-sok ismeretterjesztő előadást és laborgyakorlatot tartottam (2018-2022),
  • tanfolyamaink hallgatóival és gyermekeikkel 2 alkalommal látogattam meg digitális élményközpontokat (2018-2020),
  • karrierváltó hallgatóink gyermekei 4 alkalommal részt vettek az élményközpontok nyári táborain, ahol én is tartottam előadásokat (2019, 2021-2022),
  • 4 szakmai vizsgát szereztem (2017, 2019-2021),
  • részletes beszámoló a pályázatról/projektről az it-tanfolyam.hu szakmai blogban: Programozd a jövőd! – IT a jövőd.

Pályázatok – ÓE K-MOOC

2016-ban írt ki tananyagfejlesztési pályázatot az Óbudai Egyetem Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (K-MOOC) Pályázat online kurzusok fejlesztésére magyarországi és határon túli magyar oktatási nyelvű felsőoktatási intézmények oktatói számára címmel. Erre önállóan fejlesztettem elektronikus tananyagot Programozási alapok címmel. Az online kurzushoz tartozott négy féléves fenntartási kötelezettség, ezeknek a 2016/2017-es és 2017/2018-as tanévben eleget tettem. A projektről részletes beszámolót írtam az it-tanfolyam.hu szakmai blogban: Programozási alapok K-MOOC online kurzus az Óbudai Egyetemen.

Pályázatok – GDF II

A GDF Informatikai Intézet intézetigazgató-helyetteseként az alábbi négy pályázat elkészítésében és megvalósításában vettem részt.

 • 2017: INFOPÁLYA
  A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban, Kódszám: EFOP-3.4.4-16-2017-00017
  Szakértőként vettem részt a pályázat megvalósításában. Ehhez kötődően szerveztem meg a Kutatók éjszakája a GDF-en 2017 rendezvényt.
 • 2017: Nyílt forráskódú és szabad szoftverek alkalmazása, tapasztalatszerzés az Európai Unióban
  Előadóként részt vettem a projekt megvalósításában. A Dialógus Platform Egyesülettel együttműködve tartott előadásom címe: ILIAS rendszer alkalmazása a tehetséggondozásban.
 • 2015: Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj
  Tempus Közalapítvány, III./3. Nemzetközi együttműködések jó gyakorlatai: az Erasmus+ program keretében kiemelkedő színvonalú nemzetközi projekttevékenység, együttműködés, minőségi megközelítés, jó gyakorlat a felsőoktatási szektorban
  Önállóan készítettem a pályázatot. Ehhez kötődően szerveztem meg két alkalommal a 3D Graphics Professional Days nemzetközi konferenciát.
 • 2014: Three-dimensional web portal development for commercial services
  ICT 37 – 2014-15: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument), H2020-SMEINST-1-2014 – The EU Framework Programme for Research and Innovation – Horizon 2020
  Szakértőként vettem részt a pályázat elkészítésében együttműködve a Kopinfo Kft-vel.
 • 2013-2014: Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges szakmai tudás terjesztése a Gábor Dénes Főiskolán
  TÁMOP-5.4.6.A-12/2 – A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése
  Szakértőként 2013-ban a pályázat elkészítésében és oktatóként 2014-ben a megvalósításában vettem részt. Két képzés kapcsolódik hozzá:

  • Az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiák
  • Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között

Pályázatok – GDF TDK

A GDF Informatikai Intézet intézetigazgató-helyetteseként a Tudományos Diákkör tevékenységéhez, a TDK, OTDK szervezéséhez, diákműhelyek támogatásához az alábbi négy pályázat elkészítésében és megvalósításában vettem részt.

 • 2016: Tudományos Diákkör a GDF-en
  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása, Kódszám: NTP-HHTDK-16-0066
  Szakértőként vettem részt a pályázat elkészítésében.
 • 2015: Tudományos Diákkör a GDF-en
  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása, Kódszám: NTP-HHTDK-15-0014
  Szakértőként vettem részt a pályázat elkészítésében.
 • 2012-2013: A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületi szekciói lebonyolításának támogatása
  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Kódszám: NTP-XXXI. OTDK-M-12
  A szervezőbizottság tagjaként és az online rendszer működtetésének felelőseként vettem részt a pályázat megvalósításában.
 • 2010: Tudományos Diákműhely
  Oktatásért Közalapítvány, A felsőoktatási intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek támogatása, Kódszám: NTP-OKA-I-066-1
  A szakmai program kidolgozásában felkészítő tanárként és a megvalósításában koordinátorként vettem részt.

Pályázatok – GDF GDT

A GDF Gábor Dénes Tehetségpont oktatójaként, mentoraként, diákműhely vezetőjeként az alábbi öt pályázat elkészítésében és megvalósításában vettem részt. Mindegyik a tehetséggondozáshoz kötődik.

 • 2016: Műszaki alkalmazások az önellátó háztartásban – Ingyenes nyári diákműhelyek a Gábor Dénes Tehetségpontban
  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása, Kódszám: NTP-FTH-16-0020
  Szakértőként vettem részt a pályázat elkészítésében.
 • 2016: Pályázat Európai Tehetségponttá váláshoz
  ECHA – European Council for Hign Ability
  Szakértőként vettem részt a pályázat elkészítésében.
 • 2012: Mobil alkalmazásfejlesztő Diákműhely (Android, WP7)
  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő, A felsőoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek, kiemelten a tudományos diákkörök támogatására, Kódszám: NTP-TDK-11-A
  Önállóan készítettem a pályázatot.
 • 2010: Web-programozó Diákműhely
  Oktatásért Közalapítvány, Felsőoktatási intézmények által szervezett, középiskolásoknak szóló regionális tehetségműhelyek támogatása, Kódszám: NTP-OKA-XII-010
  Önállóan készítettem a pályázatot.
 • 2010: „110 éve született Gábor Dénes” – informatikai verseny középiskolások számára
  Oktatásért Közalapítvány, Tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatása a 2010/2011. tanévre, Kódszám: NTP-OKA-X
  Szakértőként vettem részt a pályázat elkészítésében.

Pályázatok – Közoktatás

A Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola matematika-informatika szakos tanáraként az alábbi négy pályázatot készítettem el önállóan.

 • 2007: SZAKMA Módszertár Pályázat, Informatika tantárgy
  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Szakiskolai Fejlesztési Program II., Közismereti oktatás és szakmai alapozás megújítása fejlesztési terület
 • 2007: Mérés-értékelési gyakorlatok tanulmányozása az európai szakképzésben
  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Szakiskolai Fejlesztési Program II.,  Mérés-értékelés fejlesztési szakterülete
 • 2007: SZAKMA Módszertár Pályázat, Matematika tantárgy
  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Szakiskolai Fejlesztési Program II., Közismereti oktatás és szakmai alapozás megújítása fejlesztési terület
 • 2007: Mérőeszköz-készítő pályázat, Matematika tantárgy
  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Szakiskolai Fejlesztési Program II., Mérés-értékelés fejlesztési terület

A Református Általános Iskola matematika-számítástechnika szakos tanáraként és rendszergazdájaként az alábbi két pályázat kötődik hozzám.

 • 2006: Informatikai eszközbeszerző pályázat
  Önállóan készítettem el. Célja a szakképzési támogatás felhasználása.
 • 2003: Információs technológia az általános iskolákban
  Szakértőként vettem részt a HU-2002/000-315.01.05 és HU-2003/004-347-000-05-04 Phare-program Esély a ceglédi gyerekeknek kiírás keretében a pályázat elkészítésében.