Pályázatok – GDF II

A GDF Informatikai Intézet intézetigazgató-helyetteseként az alábbi négy pályázat elkészítésében és megvalósításában vettem részt.

 • 2017: INFOPÁLYA
  A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban, Kódszám: EFOP-3.4.4-16-2017-00017
  Szakértőként vettem részt a pályázat megvalósításában. Ehhez kötődően szerveztem meg a Kutatók éjszakája a GDF-en 2017 rendezvényt.
 • 2017: Nyílt forráskódú és szabad szoftverek alkalmazása, tapasztalatszerzés az Európai Unióban
  Előadóként részt vettem a projekt megvalósításában. A Dialógus Platform Egyesülettel együttműködve tartott előadásom címe: ILIAS rendszer alkalmazása a tehetséggondozásban.
 • 2015: Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért Díj
  Tempus Közalapítvány, III./3. Nemzetközi együttműködések jó gyakorlatai: az Erasmus+ program keretében kiemelkedő színvonalú nemzetközi projekttevékenység, együttműködés, minőségi megközelítés, jó gyakorlat a felsőoktatási szektorban
  Önállóan készítettem a pályázatot. Ehhez kötődően szerveztem meg két alkalommal a 3D Graphics Professional Days nemzetközi konferenciát.
 • 2014: Three-dimensional web portal development for commercial services
  ICT 37 – 2014-15: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument), H2020-SMEINST-1-2014 – The EU Framework Programme for Research and Innovation – Horizon 2020
  Szakértőként vettem részt a pályázat elkészítésében együttműködve a Kopinfo Kft-vel.
 • 2013-2014: Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges szakmai tudás terjesztése a Gábor Dénes Főiskolán
  TÁMOP-5.4.6.A-12/2 – A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése
  Szakértőként 2013-ban a pályázat elkészítésében és oktatóként 2014-ben a megvalósításában vettem részt. Két képzés kapcsolódik hozzá:

  • Az esélyegyenlőséget szolgáló info-kommunikációs technológiák
  • Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között